Terugblik op 2020BLOGPOST - 1 februari 2021


Terugblik op mijn eerste volledige kalenderjaar


2020 was een vreemd jaar. Voor mij het eerste volledige kalenderjaar, dus sowieso al speciaal, omdat ik veel dingen voor de eerste keer meemaak. Ook was het speciaal door corona. Door de coronamaatregelen waren mensen genoodzaakt thuis te werken, terwijl ik me bevoorrecht voelde dat ik nog wel iedere dag bij klanten aan het werk kon. In het voorjaar was het heerlijk rustig op de weg, er leek ontzettend veel aandacht te zijn voor het klimaat en mensen waren zich ineens bewust van de omgeving om hen heen: stilte en zingende vogels. Tegelijk waren er vele acties van liefde en steun.
Voor mij betekenden de maatregelen vooral dat ik minder tijd kwijt was met onderweg zijn, dat ik 1,5 meter afstand moest houden en dat ik minder sociale contacten had. Het voordeel was dat ik me bijna volledig op mijn bedrijfje kon richten. Ik ging in februari met Paardekooper Tuinen meewerken. We hebben mooie klussen uitgevoerd, waaronder het vergroenen van twee schoolpleinen. Voor Aardkracht Tuinen heb ik meerdere tuinen ontworpen en aangelegd en ik blijf natuurlijk bezig met mijn opleiding.


De opleiding tot Ecologisch Hovenier werd twee maal stilgezet; in het voorjaar en nu tijdens de tweede golf. Toch was ik er gemiddeld 1,5 dag per week mee bezig. Vanwege de twee stops lopen we achter op schema. Hoewel we geen lesdagen hebben, blijft onze cursusgroep actief: wandelingen maken, waarnemingen doen, stilstaan bij hetgeen wat we zien en ontdekken in de natuur, discussiëren over het nieuws en het behandelen van onderwerpen die we tijdens ons werk tegenkomen. Stiekem gaat de opleiding dus gewoon door, hetzij op een andere manier.Zorg voor de aarde


Aardkracht Tuinen is een duurzaam bedrijf dat zorg draagt voor de aarde. Mensen verbinden met de natuur en de wonderen laten zien die elke dag in de tuin gebeuren, zijn de voornaamste redenen waarom ik mijn bedrijfje ben gestart. Dit probeer ik zo goed als het gaat uit te dragen.


Ten eerste doe ik dat door de biodiversiteit te stimuleren. Ik heb aandacht voor bijen, vlinders, bodemorganismen en andere insecten, maar ook voor gewervelden, (wilde) planten en bomen. Het stimuleren van biodiversiteit omvat eigenlijk alles wat ik doe. Dat begint bij de bodem. Tegelijk kijk ik ook naar het grotere geheel en betrek ik mijn keuzes op de omgeving en het landschap waarin een tuin ligt. 


Ten tweede komen mijn planten van kwekers die zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest werken. Ook ikzelf werk daar absoluut niet mee. Verder is een groot deel van de planten die ik gebruik inheems (en autochtoon qua genetisch materiaal). Deze planten passen bij ons klimaat, ze zijn niet invasief, trekken vele insecten en andere dieren aan en passen bij de grond waarin ik ze zet. De exoten die ik gebruik moeten iets bijdragen: ze verlengen de bloeiboog, zorgen voor nectar of beschutting, ze zijn belangrijk voor de klant of eetbaar.


Materiaalgebruik: ik maak gebruik van de 4 R’en: Refuse, Reduce, Reuse en Recycle. Refuse en reduce doe ik vanuit mezelf al en dat gaat ook in mijn bedrijfje als vanzelf. Ik pak bijvoorbeeld de fiets naar kennismakingsgesprekken. ALs ik echt in een tuin aan het werk ga, is een auto onontbeerlijk voor het vervoer van materiaal en materieel. 'Reuse' kan nog beter, omdat ik (nog) niet goed weet waar ik tweedehands materiaal kan vinden. Tegels zijn gemakkelijk via marktplaats te vinden, maar er zijn natuurlijk meer materialen die goed te zijn hergebruiken. Plantenpotjes, -trays en kratten lever ik bij de kweker in waar ik het vandaan heb, zodat deze ze opnieuw kan gebruiken.
Verder gebruik ik veel natuurlijk materiaal. Ik werk het liefst met Europese hardhoutsoorten, zoals robinia-hout en/of douglashout. Helaas is hieraan soms lastig te komen.


Ook vind ik het erg lastig om goede potgrond/tuinaarde te vinden. Er zit plastic of ander afval in (vaak versnipperd) of onkruid(zaden) en vrijwel altijd zit in compost of tuinaarde turf verwerkt. Bij het winnen van turf worden grote stukken veen afgegraven. Juist deze gebieden hebben een hoge natuurwaarde. Ze staan onder druk door stikstofdepositie en de planten en dieren die hier leven worden steeds zeldzamer. Het afgraven van dit soort gebieden is dus geen goede zaak. Bovendien komen bij het afgraven grote hoeveelheden CO2 vrij. Hier wil ik niet aan bijdragen en ik ben dus op zoek naar alternatieven. Gelukkig ben ik al een paar tegengekomen, vooral over Bio-Kultura ben ik erg te spreken.


Tot slot ben ik benieuwd hoe de tuinen die ik heb aangelegd het gaan doen qua grillen van het weer en klimaat. Ook wordt het steeds warmer, dus planten beginnen eerder te groeien en groeien langer door. Verder hebben we minder koude winters en warmere zomers. De neerslag in de seizoenen verandert en dit alles heeft effect op de planten en de tuin. Ik probeer hier al rekening mee te houden. O.a. in mijn plantkeuze. Ik kies in een deel van de tuin standaard voor planten die goed tegen droogte kunnen. Zo zal in (extreem) droge periodes een deel van de tuin er toch goed bij staan. Verder ben ik een voorstander om regenpijpen af te koppelen en wadi’s aan te leggen. De bufferende werking van de bodem moet zo langer water vasthouden. Dat kan alleen als de bodem gezond is. De bodem verbeteren en natuurlijk de grond bedekken zijn een van de belangrijkste punten om een bodem gezonder temaken. Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen weet ik niet wat er precies in een tuin gaat gebeuren. Dat maakt het spannend. 


Leerpunten

Al met al ben ik erg tevreden. Toch ging niet alles goed dit jaar. Soms maak je een fout en dan moet je aan de bak om het recht te zetten. Gelukkig ben ik me ervan bewust dat niet alles meteen goed gaat en dat de weg die ik twee jaar geleden ben ingeslagen niet zonder slag of stoot is. Rustig blijven en van je fouten leren is het belangrijkst. Nu met een jaar extra ervaring, durf ik meer aan en sta ik zekerder in mijn schoenen. Het werk gaat efficiënter en gaat me gemakkelijker af. Daardoor houd ik meer energie over en kan ik beter mijn aandacht vasthouden wat weer ten goede komt aan het resultaat.Blik op de toekomst


Ik kijk uit naar de toekomst. Dit jaar ben ik met mijn vriendin samen gaan wonen op een prachtige locatie direct aan het bos gelegen. Precies wat we op dit moment nodig hebben. Toch zullen we deze plek op termijn gaan verlaten. We wonen in een flatje en hebben geen tuin. Dat is iets dat ik echt mis. Tuinieren in je eigen tuin is totaal iets anders dan hovenierswerk doen. Ook kan ik niet even lekker gaan experimenteren met bepaalde plantencombinaties of met nieuwe technieken. Juist hiermee leer ik erg veel. Verder heb ik, omdat we erg klein wonen, nauwelijks ruimte om spullen op te slaan. Ik zal dus ook ruimte moeten vinden om materiaal en materieel kwijt te kunnen.


Mijn bestelbusje begint al een beetje klein te worden voor de opdrachten die ik doe. Het wordt tijd om te gaan sparen voor een grotere bus, aanhangerrijbewijs en een aanhanger. Komende tijd zal mijn geld dus naar grote investeringen uitgaan om mijn bedrijfje verder uit te bouwen.


Tot slot terug naar waar het om draait: het aanleggen van natuurlijke tuinen. Ik ben erg benieuwd naar de tuinen die ik in 2020 heb aangelegd. In het voorjaar zullen de planten zich flink gaan ontwikkelen. Ik ben benieuwd naar het resultaat en wat er van mijn beplantingsideeën terecht gekomen is. Komt er al meer leven in de tuin? Welke planten staan er goed bij en welke iets minder? Het doel voor 2021 is om deze tuinen in de gaten te houden en te kijken hoe ze zich ontwikkelen. Zeker met de klimatologische veranderingen van nu is dat erg belangrijk.. Aan de hand van deze observaties zal ik mijn tuinontwerpen en beplantingsplannen aanpassen en zullen mijn ontwerpen alleen maar beter worden.